Åsbacka Trädgård är idag ett genuin handelsträdgård, Garden Center, beläget i Sandarne strax utanför Söderhamn. Vi har egna odlingar av högsta kvalitet och ett komplett sortiment med trädgårdprodukter och tillbehör för hem och trädgård samt även försäljning till olika företag och organisationer.

Förutom den egna odlingen importeras idag växter direkt från bl.a. Danmark, Holland och Belgien. Försäljningen är idag helt koncentrerad till Trädgården i Åsbacka samt leveranser till företag, restauranger, kyrkor och kommunala förvaltningar. I tillägg till denna försäljning har företaget agentur för en fabrik som tillverkar konsumentprodukter inom Trädgård ex. plasturnor, blomlådor, självbevattnande urnor etc. samt för en fabrik som tillverkar krukor, amplar, plantskålar etc. Försäljning av dessa produkter sker till yrkesodlare över hela landet.

Företaget leds av Peter Sandström, 4:e generationen i familjen Sandström som drivit Åsbacka Trädgård i Sandarne sedan starten år 1888.