Med idag över 135 års verksamhet är Åsbacka Trädgård också Gävleborgs äldsta handelsträdgård (källa: TV4, Gävleborg) med en spännande historia. Här kan du läsa lite om bakgrunden och om några av våra milstolpar.

werner_julius_sandstrom
Werner Julius Sandström.
Åsbacka Trädgård etablerades 1888 av Werner Julius Sandström som övertog ett arrende från Arbetaren Lars Stålberg. De första årens odlingar omfattade ett brett sortiment av grönsaker. Parallellt arbetade W. J. Sandström som Trädgårdsmästare på Åsbacka Sågverks Herrgård under de första 10 åren. 1903 uppfördes ett bostadshus i anslutning till Trädgården och odlingarna tog fart på allvar när ca 400 Bänkfönster/Drivbänkar anlades. Försäljning skedde dels via hemförsäljning men kanske till största delen genom Torgförsäljning två ggr i veckan i Söderhamn. Omkring 1915 byggdes det första växthuset.

W. J. Sandström föddes den 17 augusti 1865 på Munsön i Mälaren och praktiserade och fick sin utbildning i trädgårdsyrket redan från 14 års ålder då han på egen hand under många år arbetade på flera trädgårdar i Stockholm och dess närhet innan han flyttade till Hälsingland och blev trädgårdsmästare. W. J. Sandström tillhörde själv en gammal trädgårdsmästaresläkt och både hans far, farfar och morfar idkade yrket. I samtida tidningar framhålls W. J. Sandström som att han ”anses av fackmän som länets främste odlare” där han bl.a. fick högsta utmärkelser vid utställningar samt att ”Sandström har förtjänsten av att hava reformerat Söderhamns torghandel”.

Vid W. J. Sandströms bortgång 1932 övertogs rörelsen av sonen Karl Werner ”KW” Sandström. Företaget utvecklades med ytterligare växthusareal, men fortfarande var inriktningen till stor del odling av grönsaker på friland. Försäljningen skedde till stor del via Torgförsäljning/Hemförsäljning-Binderier samt leveranser till Stadens skolors Barnbespisningar och Hotell.

asbacka_1950_talet
Vy från Åsbacka Trädgård på 1950-talet.

Företagets nästa ägare Karl Lennart Sandström, sonson till grundaren, började arbeta på företaget 1952. I slutet 50-talet öppnades Sandströms Blomsterhandel på Trädgårdsgatan 15 i Söderhamn (Mitt emot Lasarettet) samt i början av 60-talet övertogs Iris Blomsterhandel på N. Hamngatan (Gamla Domushuset). Blomsteraffärerna sköttes till största delen av Lennart Sandström samt Märta Sandström. Affärerna inne i Söderhamn såldes 1969.
Under ca 15 år låg Trädgården i ”träda” tills Lennart Sandström 1990 gjorde en omstart av företaget. Sedan dess har odlingarna inriktats på krukväxter och utplanteringsväxter, samt växthusytan har vuxit med tusentals m².

Åsbacka Trädgård drevs sedan Lennart Sandströms bortgång 2006 av den fjärde generationen genom Lennarts söner Peter Sandström och Robin Sandström. Från december 2023 drivs företaget enbart av Peter Sandström. Företagets produktsortiment omfattar idag det mesta som kan begäras av ett modernt Garden Center, medan den gamla genuina handelsträdgårdsmiljön och dess arbetssätt och traditioner har bevarats så långt möjligt. Alla odlingar och skötsel är fortfarande ett manuellt hantverk utan maskinell hjälp. Allt görs för att kunna leverera växter av högsta möjliga kvalitet till låga priser.