Åsbacka Trädgårds växtgarantier på plantskoleväxter.

Etableringsgaranti
Garantin gäller för fleråriga växter såsom perenner, träd, buskar, klätterväxter, barrväxter, rosor, fruktträd och bärbuskar som är inköpta på Åsbacka trädgård.
Vår garanti innebär att du som kund skall erhålla en felfri och sortäkta växt. Åsbacka Trädgård ersätter växter som ej etablerats, med nya växter i samma kvalitet.

Garantins varaktighet
Eventuella garantianspråk anmäls vid,
* Vårköp (mars-maj) senast inom 5 månader.
* Sommarköp (juni-september) senast inom 2 månader.

Reklamationsanvisningar
Spara kvitto eller inköpsfakturan – dessa gäller som garantisedel.
Låt växten stå kvar på växtplatsen tills du rådgjort med oss.
Vid reklamation skall inköpskvitto uppvisas.

Undantag från garantin
Garantin gäller inte vid skador som uppkommit efter köpet t ex transport, vilt- eller vinterskador, felgödsling, dålig dränering, felaktig plantering eller bristfällig skötsel.

Garantin gäller ej om plantorna är planterade i krukor eller lådor, eftersom de då är betydligt mer utsatta.

Garantin gäller ej på växter som sålts på rea.